Преобразете ваша снимка чрез магията на Анди Уорхол.
Магията, наречена pop Art ефект.

Всяка една снимка третираме като индивидуален проект, което означава, че цената и времето за работа зависят от състоянието на снимката, която ни донесете на място в някое от нашите ателиета.
Накрая ще получите качествен файл в  jpeg  формат, готов за печат.